Студентски парламент

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Студентски парламент има 15 чланова с тим да по правилу свака година студија има најмање једног представника.

Право да бирају и буду бирани за чланове студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години, у којој се бира студентски парламент.

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године до 20. априла, тајним и непосредним гласањем.

Поступак кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента Факултета ближе се уређује Правилником о Студентском парламенту. Факултет је дужан да на почетку школске године студенте упозна са њиховим правима, обавезама и одговорностима утврђеним студијским програмом, путем општег акта, који је доступан студентима Факултета.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана.

На овогодишњој конститутивној седници одржаној, 9. новембра 2020. године, изабрани су:

 • Председник Студентског парламента: Стефан Аџић - студент прве године докторских академских студија;
 • Заменик председника Студентског парламента: Мирослав Видић - студент друге године основних академских студија;
 • Студент продекан: Јана Сретовић - студент треће године основних академских студија;
 • Миљана Пантић - студент мастер академских студија;
 • Милица Миодраговић - студент мастер академских студија;
 • Ненад Зечевић - студент четврте године основних академских студија;
 • Ђорђе Цветковић - студент четврте године основних академских студија;
 • Бобан Симић -  студент треће године основних академских студија;
 • Невена Павловић -  студент треће године основних академских студија;
 • Бојан Чолић -  студент друге године основних академских студија;
 • Бобан Жупањац -  студент друге године основних академских студија;
 • Иван Лазић -  студент прве године основних академских студија;
 • Данило Начић - студент прве године основних академских студија;
 • Нејра Кучевић - студент прве године основних академских студија;
 • Душан Ђајић - студент прве године основних академских студија;
 • Давид Радосављевић - студент прве године основних академских студија;
 • Милош Новаковић - студент прве године основних академских студија.

Представници студената нашег парламента за Студентски парламент Универзитета су: Стефан Аџић, Иван Лазић и Мирослав Видић.

 

Документи везани за рад Студентског парламента:

pdfПравилник о изборима за Студентски парламент

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас