English   Srpski

Студентски парламент

 

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Студентски парламент има 17 чланова с тим да по правилу свака година студија има најмање једног представника.

Право да бирају и буду бирани за чланове студентског парламента имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години, у којој се бира студентски парламент.

  SP logo 2

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године, тајним и непосредним гласањем.

Поступак кандидовања и гласања за чланове Студентског парламента Факултета ближе се уређује Правилником о Студентском парламенту. Факултет је дужан да на почетку школске године студенте упозна са њиховим правима, обавезама и одговорностима утврђеним студијским програмом, путем општег акта, који је доступан студентима Факултета.

Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана.

Студентски парламент у новом сазиву почео је са радом 26. априла 2024. године, након конститутивне седнице и избора који су се одржали 5. априла 2024. године.

САЗИВ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА:

Председник Студентског парламента:
Драгиша Шимуновић, студент треће године докторских академских студија

Потпредседник Студентског парламента:
Драго Пантић, студент четврте године основних академских студија

Потпредседник Студентског парламента:
Иван Лазић, студент четврте године основних академских студија

Студент продекан:
Мирослав Видић, студент прве године мастер академских студија

Секретар Студентског парламента:
Сретен Малопарац, студент прве године основних академских студија

Остали чланови:

 • Марија Коматина - студенткиња прве године основних академских студија инжењерства заштите на раду,

 • Миљана Видић - студенткиња прве године основних академских студија инжењерства заштите на раду,

 • Јелена Петровић - студенткиња друге године основних академских студија инжењерства заштите на раду,

 • Вукашин Филиповић - студент треће године основних академских студија инжењерства заштите на раду,

 • Маријана Луковић - студенткиња прве године основних академских студија грађевинског инжењерства,

 • Лола Влаховић - студенткиња прве године основних академских студија грађевинског инжењерства,

 • Никола Кувељић – студент друге године основних академских студија грађевинског инжењерства,

 • Никола Јовић - студент треће године основних академских студија грађевинског инжењерства,

 • Немања Јовановић - студент прве године основних академских студија машинског инжењерства,

 • Урош Сарић - студент друге године основних академских студија машинског инжењерства,

 • Драган Пантић - студент друге године основних академских студија машинског инжењерства,

 • Бојан Пешић - студент треће године основних академских студија машинског инжењерства.

Представници студената нашег парламента за Студентски парламент Универзитета су: Драгиша Шимуновић, Мирослав Видић и Иван Лазић.

Документи везани за рад Студентског парламента:

pdf Правилник о изборима за Студентски парламент Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву (581 KB)

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас