English   Srpski

Савет послодаваца

Савет послодаваца Факултета је орган, чији је основни циљ остваривање сарадње на развоју студијских програма Факултета у складу са потребама тржишта.

Савет послодаваца има пет чланова, од којих три члана именује Регионална привредна комора Моравичког и Рашког управног округа, а два члана именује декан Факултета из реда истакнутих стручњака у области машинског инжењерства и инжењерског менаџмента. Мандат чланова Савета послодаваца траје четири године, од дана конституисања Савета. 

Регионална привредна комора Моравичког и Рашког округа делегирала је следеће чланове Савете послодаваца:

 • Горан Срећковић, Електромонтажа д.о.о. Краљево;
 • Иван Шљивић, Fluidotehnic doo, Врњачка Бања и
 • Драган Гољевић, ФМ Економ доо Ушће.

Чланови Савета послодаваца, које је делегирао Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву су:

 • Горан Јанковић, INMOLD, Пожега и
 • Радосављевић Ненад, РАДИЈАТОР-Инжењеринг д.о.о., Краљево.

На конститутивној седници за председника Савета послодаваца изабран је Радосављевић Ненад, док је за потпредседника изабран Горан Срећковић.

Савет послодаваца:

 • покреће иницијативе и даје предлоге органима Факултета за остваривање сарадње са привредним субјектима на развоју студијских програма Факултета у складу са потребама тржишта рада;
 • предлаже органима Факултета иновације студијских програма Факултета у циљу ефикаснијег укључивања студената у радни процес у привредним субјектима и на тржиште рада;
 • предлаже иновације програма стручне праксе студената;
 • даје мишљења и иницијативе за повећање или смањење броја студената за упис на поједине студијске програме Факултета;
 • даје иницијативе за оснивање и реализацију нових студијских програма, у складу са потребама привредних субјеката или јавних служби;
 • анализира потребе тржишта рада у Републици Србији и даје предлоге за усклађивање образовних профила са потребама тржишта рада;
 • анализира обављање стручне праксе студената, даје предлоге и иницијативе у циљу унапређења начина реализације стручне праксе;
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и општим актима Факултета са циљем унапређивања сарадње Факултета са потребама тржишта рада.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас