Упис на мастер академске студије

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву у школској 2021/2022. години врши упис у прву годину МАСТЕР академских студија 35 студената на терет буџета Републике Србије на модулима:

Continue Reading

Print

Продужење рока за завршетак студија

Студенти којима је истекао двоструки број година студирања, а желе да заврше студије, морају да поднесу захтев за продужење рока за завршетак студија најкасније до 15. 9. 2021. године.

Print

Бесплатне обуке за стицање дигиталних вештина

На основу Споразума о сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална нитања и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Semos Education организује бесплатне обуке као подршку Глобалној иницијативи за стицање дигиталних вештина компаније Microsoft.

Continue Reading

Print

Поновно стицање статуса студента

Бивши студенти Факултета за машинство и грађевинараство у Краљеву којим је престао статус студента, а желе да упишу школску годину, треба да поднесу захтеве за поновно стицање статуса студента у школској 2021/2022. години, најкасније до 15. септембра 2021. године.

Continue Reading

Print

Овера семестра

Сви студенти који се у школској 2021/2022. години уписују у наредну школску годину, ОБАВЕЗНИ су да између осталог, приликом уписа донесу уредно попуњен индекс са потписима професора и исто тако попуњен семестрални лист, ради овере летњег и зимског семестра.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас