English   Srpski

Курсеви целоживотног образовања

  img03   img02  

 

Током пројекта SENVIBE развијене су две врсте курсева целоживотног учења у којима учествују и наставници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву:

  • Процена ризика од буке у животној и радној средини и вибрација које делују на човека” намењене превасходно свега професионалцима који се баве мерењем вибрација и буке у радној и животној средини;
  • „Менаџмент буком у животној средини”, намењен пре запосленима у органима локалне самоуправе и државне управе који планирају и спроводе мере заштите од буке у животној средини;

У Краљеву је 29.6.2022. одржан курс „Менаџмент буком у животној средини” на коме је учествовало 15 полазника из редова локалне самоуправе Краљева и околних градова.

 

img34 img35
Полазници курса целоживотног образовања у Краљеву 29.6.2022. Додела диплома полазницима целоживотног образовања у Краљеву 29.6.2022.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас