English   Srpski

Пројекат SENVIBE

  img03   img02  


SENVIBE пројекат представља допринос унапређењу образовних капацитета и сарадње високошколских установа и других заинтересованих страна у области буке и вибрација. Пројекат је реализован у периоду 2018-2022, а подизање капацитета и компетенција у овој области остварено је кроз:

 • модернизацију и увођење нових модула и предмета на студијама машинства, грађевинарства, саобраћајног инжењерства, електротехнике, заштите животне средине и заштите на раду на државним универзитетима у Новом Саду, Нишу Крагујевцу и приватном Универзитету Educons из Сремске Каменице;
 • увођење првог мастер програма из вибро-акустике у Републици Србији на Универзитету у Новом Саду;
 • креирање курсева за целоживотног образовања у области буке и вибрација који ће се спроводити у целој земљи за заинтересоване субјекте;
 • успостављање јединственог центра (No&Vib Hub) за сарадњу између академских и неакадемских институција у овој области. No&Vib Hub има за циљ да се, поред унапређења и размене стручног знања и искустава, унапреди рад и повезивање органа управе, привреде и високог образовања у овој области и заједнички утиче на подизање свести шире заједнице по питању буке и вибрација у животној и радној средини.

Реализатори пројекта SENVIBE су:

 • Универзитети из Републике Србије
  • Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука – координатор пројекта проф. др Ивана Ковачић
  • Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду
  • Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
  • Универзитет Educons из Сремске Каменице, Факултет за заштиту човекове околине
 • Универзитети из Европске Уније
  • Универзитет у Саутхемптону /Велика Британија/, Институт за истраживања буке и вибрација
  • КТХ Универзитет у Стокхолму, Лабораторија за звук и вибрације „Маркус Валенберг“
 • Не-академски партнери из Србије
  • Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине Нови Сад
  • Унија послодаваца Војводине
  • Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад
 • Придружени партнери
  • Привредна комора Србије
  • Европско удружење младих акустичара

Руководилац тима Универзитета у Крагујевцу на пројекту SENVIBE је био проф. др Златан Шошкић, који је био и члан Управног одбора пројекта, а чланови тима су били:

 • Проф. др Небојша Богојевић, члан Надзорног одбора пројекта
 • Проф. др Снежана Ћирић Костић
 • Проф. др Бранко Радичевић
 • Доц. Др Александар Николић
 • Др Јелена Томић, руководилац радног пакета Дисеминација
 • Марина Ивановић, асистент
 • Владимир Синђелић, асистент
 • Драгиша Шимуновић, студент докторских студија

Детаљније информације о пројекту SENVIBE потражите ОВДЕ.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас