English   Srpski

О програму

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 1987. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године.

Општи циљ Програма је да подржи образовни, професионални и лични развој појединаца у области образовања, обука, омладине и спорта. Сви пројекти у Еразмус+ програму, без обзира да ли припадају образовању, младима или спорту, деле се на три области, тзв. кључне активности (KА): KА1, KА2 и KА3.
KА1 пројекти мобилности у фокусу имају међународне размене запослених, студената и младих са циљем обуке или држања наставе у некој другој установи, добијања стипендије, радне праксе, заједничких мастер програма и стицања искустава, нових вештина и професионалног усавршавања.

Детаљније информације о Еразмус+ програму можете пронаћи овде.

Носиоци активности овог програма на нашем факултету су Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу, Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу и факултетски координатор проф. др Горан Марковић, и у сваком тренутку су спремни да Вам дају одговоре на сва ваша питања и усмере Вас на који начин да узмете учешће у овом незаборавном искуству.

Интеринституционални уговори

У пројектима мобилности обавезно је потписивање интеринституционалних уговора који ближе одређује сарадњу и реализацију мобилности између високошколских установа. Важно је напоменути да се уговор увек потписује на нивоу универзитета и да он подразумева могућност учешћа студената и запослених са свих факултета тог универзитета, који су у оквиру уговорених академских области.

Значајно место и улога у интернационализацији Универзитета у Крагујевцу припада и Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, а огледају се кроз потписане институционалне уговоре које се баве образовним мобилностима наставника и студената са високошколским установама и организацијама из Европе и шире. Листу потписаних уговора Универзитета у Крагујевцу можете пронаћи овде.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас