English   Srpski

Курс каталогизације у Народној библиотеци

Стална обука, учење и усавршавање обавезан је део библиотечког посла. С тим у вези, током претходне недеље, од 13-17. марта 2023. године у Народној библиотеци Србије у Београду одржан је курс за обуку библиотекара под називом Употреба програмске опреме COBISS3/Каталогизација – почетни курс.

Continue Reading

Print

Играли се дрони врани

Током протеклог викенда, у организацији ФМГ Краљево је одржано такмичење под називом "3Дрон изазов", на коме су се ученици средњих школа из окружења такмичили у пројектовању транспортних уређаја, погодних за израду технологијама 3Д штампе и прилагођених за пренос терета уз помоћ дрона.

Continue Reading

Print

КОЛИКО ЈЕ ЈАК ТВОЈ МОСТ?

Током протекле недеље, у периоду од 3. до 5. марта, одржано је друго по реду такмичење под називом "Колико је јак твој мост?", на коме су се ученици средњих школа такмичили у прављењу мостова од шпагета.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас