English   Srpski

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство

Библиотека Факултета

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство постоји још од оснивања Факултета. С обзиром на чињеницу да постоји већ више од 50 година, треба истаћи да библиотека Факултета у свом фонду има старе и ретке, а ипак очуване примерке стручне литературе, које студенти и дан данас траже. У склопу библиотеке, а на другом спрату Факултета, налази се читаоница, која је студентима на располагању сваког радног дана од 08-19часова. Правила пословања, услови и начин коришћења библиотечког материјала Библиотеке Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву дефинисана су Правилником о раду Библиотеке.

Фонд библиотеке

Библиотека Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву има у свом фонду преко 9000 библиотечких јединица (уџбеника, монографских публикација, часописа и др.). Фонд библиотеке обухвата и ранијих година одбрањене  дипломске, магистарске и мастер радове, као и докторске дисертације. Треба истаћи и податак да је библиотека чланица Cobiss система, тако да се фонд библиотеке може претраживати и путем електронског каталога путем линка https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search/simple?db=mfkv. Уколико у фонду библиотеке нема публикације која је студенту неопходна за рад, могуће је наручити је из било које факултетске библиотеке помоћу међубиблиотечке позајмице. 

Е – КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКЕ ФМГКВ

Претраживање комплетног библиотечког фонда Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву могуће је извршити путем горе наведеног линка, а исти се налази и на страници Огласна табла у оквиру менија Студирање. Укуцавањем различитих параметара (имена аутора, наслова, кључних речи) сужава се резултат претраге, а самим тим и олакшава проналазак траженог наслова. Учлањењем у Библиотеку Факултета можете позајмљивати наслове које библиотека у свом фонду поседује, а имате и могућност да унапред резервишете свој примерак грађе.

Услови коришћења

Корисници библиотеке су студенти и професори Факултета. Речници, енциклопедије, лексикони,  односно све што спада у референсну збирку, могу се позајмити само на један дан уз обавезно  остављање личних докумената (индекс и личну карту). Богатство и разноврсност података садржаних у Референсној збирци омогућава брз и једноставан приступ квалитетним и корисним информацијама.

Радно време 

Библиотека је отворена за рад са студентима и професорима сваког радног дана од  8-15 часова.

Контакт

 • Милена Гочобија, дипломирани библиотекар

       E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дародавци

Факултет за машинство и грађевинарство са захвалношћу памти дародавце, који су својим поклонима обогатили фонд Библиотеке (наведени по хронолошком реду):

1. Цењене колеге са других факултета и универзитета:

 • проф. др Љубомир Грујић
 • проф. др Душан Мићевић
 • проф. др Бранко Обровић
 • проф. др Ненад Павловић
 • проф. др Слободан Дајовић

 2. Поштовани пријатељи Факултета

 • инг. Љубодраг Протић
 • г. Драган Николић
 • инг. Драгослав Аџић
 • др Милан Матијевић
 • инг. Млађен Танасковић

3. Универзитетска библиотека у Крагујевцу 

4. Наставници и сарадници Факултета:

 • проф. др Љубомир Лукић
 • проф. др Милоје Рајовић

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас