English   Srpski

Поново у друштву најбољих

Станфорд универзитет традиционално прикупља и анализира базу података, на основу стандардизованих показатеља којом је, према последњим подацима, обухваћено преко 100.000 најбољих светских научника, класификованих у 22 научне области и 174 подобласти.

Continue Reading

Print

Златни бруцоши генерације 1973/1974

У сусрет новој школској години на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву настављена је традиција доделе златних индекса поводом прославе 50 година од уписа факултета. Наиме, у четвртак 28. 9.2023. године на ФМГ је одржана свечана додела индекса студентима који су давне школске 1973/1974. године уписали Центар за ванредне студије Машинског факултета у Београду при Фабрици вагона Краљево.

Continue Reading

Print

Свечана додела златних индекса

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву ће у четвртак, 28.9.2023. године, бити обављена свечана додела златних индекса бившим студентима, машинским инжењерима, који су школске 1973/1974. године уписали студије машинства на одељењу Машинског факултета Београд у Краљеву.

Continue Reading

Print

Оснивачка скупштина Алумни клуба ФМГ Краљево

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву недавно је одржана Оснивачка скупштина Алумни клуба факултета. Алумни клуб основан је са циљем повезивања свих генерација бивших студената који су на Факултету стекли неко од стручних, академских или научних звања, као и успостављања и одржавања веза између Факултета и бивших студената.

Continue Reading

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас