Ванредни професори

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву наставу обављају ванредни професори:

 

  • др Драган Пршић, ванредни професор, ужа научна област: Аутоматско управљање, флуидна техника и мерења;
  • др Раде Карамарковић, ванредни професор, ужа научна област: Топлотна техника и заштита животне средине;
  • др Оливера Ерић-Цекић, ванредни професор, ужа научна област: Машински материјали;
  • др Мирко Ђапић, ванредни професор, ужа научна област: Производно машинство;
  • др Славиша Шалинић, ванредни професор, ужа научна област: Примењена механика;
  • др Горан Марковић, ванредни професор, ужа научна област: Механизација и носеће конструкције;
  • др Милан Бижић, ванредни професор, ужа научна област: Железничко машинство и испитивање конструкција;
  • др Небојша Богојевић, ванредни професор, ужа научна област: Железничко машинство и испитивање конструкција;
  • др Небојша Здравковић, ванредни професор, ужа научна област: Механизација и носеће конструкције;
  • др Снежана Ћирић-Костић, ванредни професор, ужа научна област: Машински елементи и конструисање.

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас