English   Srpski

Ненаставно особље

 

Снежана Радосављевић Секретар
Црнка Живчић Шеф рачуноводства
Милош Радомировић Шеф службе за студентска питања
Бојан Белоица Софтвер инжењер
Милица Пановић Секретар деканата
Небојша Новаковић Књиговођа
Виолета Савић Самостални референт за студентска питања
Милена Гочобија Дипломирани библиотекар
Тања Станишић Референт за административне послове
Слободан Букарица Техничар одржавања информационих система и технологија
Милорад Стамболић Лаборант
Дејан Поскуричић Ложач
Срђан Павловић Чувар
Драгомир Стевановић Радник обезбеђења без оружја/чувар
Зорида Крсмановић Спремачица
Нада Милосављевић Спремачица
Ивана Џомић Спремачица
Зорица Нешовић Спремачица
Љубица Токалић Спремачица
Снежана Букарица Спремачица
Тијана Тодоровић Спремачица
   

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас