Ненаставно особље

 

Снежана Радосављевић Секретар
Црнка Живчић Шеф рачуноводства
Милош Радомировић Шеф службе за студентска питања
Бојан Белоица Софтвер инжењер
Милица Пановић Секретар деканата
Небојша Новаковић Књиговођа
Виолета Савић

Самостални референт за студентска питања

Милена Гочобија Дипломирани библиотекар
Тања Станишић Референт за административне послове
Слободан Букарица Техничар одржавања информационих система и технологија
Милорад Стамболић Лаборант
Дејан Поскуричић Ложач
Срђан Павловић Чувар
Драгомир Стевановић Радник обезбеђења без оружја/чувара
Зорида Крсмановић Спремачица
Нада Милосављевић Спремачица
Ивана Џомић Спремачица
Зорица Нешовић Спремачица
Љубица Токалић Спремачица
Снежана Букарица Спремачица
Тијана Тодоровић Спремачица
   

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас