English   Srpski

Истраживачи

Истраживачи запослени на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву:

 

  • Јована Бојковић, виши стручни сарадник, ужа научна област: Грађевинско инжењерство;
  • Ђорђе Новчић, виши стручни сарадник, ужа научна област: Машинско инжењерство;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас