Посета ректора и проректора Универзитета у Kрагујевцу

Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић, проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу, проф. др Драган Ђурчић, проректор за научноистраживачки рад, проф. др Весна Ранковић и генерални секретар Марко Лукић били су радној посети нашем Факултету и граду Краљеву.

Сагласно протоколу, први део посете био је састанак Ректора са сарадницима, као и декана Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, са челницима града Краљева. Делегацију Универзитета и Факултета примио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић са својим замеником Вукманом Ракочевићем (детаљније).

Ректор Универзитета у Крагујевцу је изнео предлог о будућем заједничком деловању како би дошло до чвршћег повезивања ових институција као и привредних субјеката у окружењу а све у циљу повећања број студената у Краљеву, унапређења сарадње са привредом, увођења нових студијских програма али и на друге начине, како би студенти по завршеном школовању налазили запослење у својој струци и смањили одлив младих са територије Краљева.

Градоначелник је истакао да у последње четири године има видног напретка у запошљавању младих захваљујући доласку страних инвеститора и отварањем нових радних места, где су запослење нашли и високообразовани кадрови из овог региона. Закључено је да постоји изузетно добра сарадња са Регионалном привредном комором Моравичког и Рашког управног округа, нарочито приликом формирања Савета послодаваца као и унапређења сарадње Факултета за машинство и грађевинарство са привредним субјектима. Градоначелник је истакао да се последњих година улажу велика средства у краљевачком средњошколском образовању али и да постоји проблем недовољног број државних високошколскиих установа у граду.

Декан проф. др Миле Савковић је известио учеснике састанка да је Факултет предузео кораке на припреми за акредитацију новог студијског програма који би био везан за информационе технологије, а који би сигурно допринео промени слике о високошколском образовању у граду Краљеву. Закључак са састанка представника Града Краљева, Факултета за машинство и грађевинарство и Универзитета у Крагујевцу да ће будући заједнички кораци сигурно водити ка успеху.

У другом делу састанка организована је посета компанији Леони која запошљава око 2400 радника а међу њима и велики број инжењера са нашег Факултета. Ректора и декана са својим тимовима примили су:

  • Pierluigi Ghione, директор компаније Leoni Srbija,
  • Hassan Abowafia, руководилац погона компаније Leoni у Краљеву
  • Ана Вешковић, менаџер у људским ресурсима,
  • Никола Милићевић, менаџер за управљање квалитетом,
  • Далибор Митић, менаџер инжењеринга,
  • Омар Бадр,менаџер производно-процесног инжењеринга,
  • Невена Радуловић, Тим лидер за регрутацију.

Из презентације компаније Leoni могло се видети да се у наредном периоду очекује запошљавање великог броја радника при чему је планирани број високообразованих око 1000. Истакнуто је да је у овом броју највећи планирани број машинских инжењера око 150 као и да би се тај број и повећао у односну на остали високообразовани кадар али да на територији града Краљева не постоји довољан број машинских инжењера. Имајући у виду да је број запослених са територије Крагујевца и Чачка занемарљив, покренута је иницијатива да се у наредном периоду организује још један радни састанак представника нашег факултета, Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и Факултета техничких наука у Чачку како би се унапредила сарадња. Менаџмент компаније Leoni је истакао да је сарадња са нашим Факултетом одлична и да се у наредном периоду очекује повећање броја стипендиста и запослених.

Трећи део посете уприличен је на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву где је био присутан и заменик градоначелника Вукман Ракочевић као и председник Савета Универзитета проф. др Милан Коларевић, иначе професор нашег факултета. Декан факултета проф. др Миле Савковић, упознао је присутне са активностима на факулету и посебно истакао да је извршена реакредитација студијског програма машинско инжењерство, те да се настава одвија према предвиђеном плану. На састанку још једном је изнет предлог да факултет започне активности на формирању четвртог студијског програма који би био везан за информационе технологије и да у томе очекује подршку Ректора и ректорског колегијума али и Факултета инжењерских наука, Природно математичког факултета и Факултета техничких наука. Осим акредитације новог студијског програма декан је изнео планове за самосталну реакредитацију грађевинског инжењерства које је тренутно заједнички студијски програм са Факултетом техничких наука из Новог Сада.

Ректор је са својим тимом пружио пуну подршку за акредитацију студијског програма информационих технологија и истакао да ће Универзитет као и до сада, помоћи у сваком погледу у складу са својим могућностима и капацитетима. Предлог нашег факултета је да би то биле трогодишње студије, чији је програм тако креиран да омогући наставак образовања на другим факултетима нашег Универзитета, на програмима Информационих технологија. Заједнички је закључено да је у наредном периоду неопходно наставити са чвршћом сарадњом свих чланица Универзитета како би и сам Универзитет обезбедио високу позицију на мапи високог образовања Србије.

ГАЛЕРИЈА

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас