English   Srpski

Производно машинство

КАТЕДРА ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО

Катедра се бави наставом и истраживањем у области производног машинства.

Циљ катедре је да се како индустријском, тако и ширем окружењу, обезбеде висококвалификовани кадрови, који су стручно и научно оспособљени за решавање комплексних проблема из следећих области производног машинства:

Производни и обрадни  процеси

 • нумерички управљане машине алатке;
 • пројектовање и оптимизација обрадних процеса;
 • пројектовање алата и прибора;
 • технологије спајања материјала;
 • пројектовање технологије заваривања;
 • моделирање, анализа и симулација производних процеса;
 • рачунарски интегрисане технологије;

Рачунарски  интегрисани  производни системи

 • савремене научне дисциплине и примена рачунара у производном машинству;
 • интегрисано пројектовање и развој производа и процеса CAD/CAPP/CAM;
 • информатика и микропроцесорско управљање;
 • флексибилна аутоматизација, флексибилни технолошки системи, роботизовани производни системи;

Организовање, управљање, одржавање и контрола производних процеса

 • примењени инжењеринг и управљање пројектима;
 • пословна политика и предузетништво;
 • менаџмент производње и техничка логистика;
 • менаџмент и инжењерство квалитета;
 • дијагностика, одржавање и експлоатација производних погона и постројења;
 • линеативна производња.

У оквиру Катедре за производно машинство постоје следећи научно-истраживачки центри и лабораторије:

 • Центар и лабораторија за акустику и техничку дијагностику;
 • Центар и лабораторија за производне технологије;
 • Центар и лабораторија за спајање и испитивање материјала;
 • Лабораторија за производну метрологију;
 • Лабораторија за заштиту од буке.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Бранко Радичевић, ванредни професор

Наставници

др Бранко Радичевић, ванредни професор

др Мишо Бјелић, ванредни професор

др Александра Петровић, доцент

др Владан Грковић, доцент

Сарадници

Марина Ивановић, асистент

Стефан Пајовић, асистент

       Младен Расинац, асистент

       Јована Перић, асистент

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас