Грађевинарство

У тренутку формирања новог студијског програма под називом - грађевинско инжењерство, 2012. године јавила се и потреба за формирањем посебне катедре на Факултету. Доласком првих наставних кадрова, стално запослених на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, 2014. године долази и до коначног оснивања Катедре за грађевинарство. Катедра за грађевинарство је основана за потребе реализације наставе на заједничком студијском програму - грађевинско инжењерство, који се реализује у сарадњи са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Катедра за грађевинарство, која тренутно броји седам запослених,  једна је од најмлађих катедри на Факултету по више параметара; како према датуму оснивања, тако и према просечном броју година њених чланова. Треба истаћи да су чланови Катедре за грађевинарство стручњаци у решавању најразличитијих научних и стручних проблема из следећих научних области: технологија бетона, бетонске конструкције, геотехника, статика конструкција, хидротехника, архитектура, саобраћајнице и др.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Ива Деспотовић, доцент

Наставници

др Ива Деспотовић, доцент

др Бојан Милошевић, доцент

Сарадници

Јована Бојковић, асистент

Саша Маринковић, асистент

Владимир Мандић, асистент

Стефан Михајловић, сарадник у настави

Маријана Јанићијевић, сарадник у настави

Штампа

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас