English   Srpski

Аутоматско управљање и флуидна техника

Катедра се бави наставом и истраживањем у области рачунарског управљања мехатроничких система. Студенти имају прилику да се упознају са класичним и напредним методама и техникама управљања. Поред широко заступљених ПИД алгоритама изучавају се напредни алгоритми засновани на вештачкој интелигенцији. За практичну реализацију се користе различити управљачки уређаји: од PC рачунара и микроконтролера до индустријских PLC уређаја. Експериментални лабораторијски рад омогућава стицање практичних знања и искустава за објекте управљања из области електро-хидрауличних и електро-пнеуматских система, обновљивих извора енергије, процесне технике, мобилних робота.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре

др Драган Пршић, редовни професор

Наставници

др Драган Пршић, редовни професор

др Владимир Стојановић, ванредни професор

др Љубиша Дубоњић, ванредни професор

Сарадници

 Владимир Ђорђевић, асистент

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас