English   Srpski

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА КОМПАНИЈЕ "SIEMENS d.o.o."

У понедељак, 26.11.2018. гости Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу били су представници компаније „Siemens d.o.o.", које је предводио генерални директор компаније господин Udo Eichlinger, уз подршку Привредне коморе Србије. Предмет посете је било упознавање гостију са образовним и научноистраживачким капацитетима факултета, са фокусом на област железничког машинства.

 Факултет, израстао на традицији Фабрике вагона Краљево која је некада извозила теретне вагоне на пет континената, је одолео изазовима протеклог периода и успео да сачува наставни програм и наставнике железничког машинства, па је у могућности да већ сада понуди образовање према потребама компаније „Siemens". Штавише, учествујући у научним програмима ФП6 и ФП7 које је финансирала Европска Комисија, Факултет је изградио и значајну истраживачку базу, па је у могућности да компанији „Siemens" понуди и неке истраживачке пројекте, какав је, на пример, развој „паметних" осовина за железничка возила које, опремљене сензорима и пратећим софтвером, могу да повећају безбедност железничког саобраћаја.
Гости и домаћини су заједно закључили да индустријске потребе далеко превазилазе садашњу понуду кадра машинских инжењера, те да број од 50 студената, колико годишње дипломира на Факултету, треба да буде заједничким напорима повећан. У том смислу, један од задатака стратешке сарадње привреде и науке у овом пољу је да интензивном и перманетном промоцијом машинске струке подигне разумевање јавности, а посебно младе генерације, да је посао машинских инжењера данас добро плаћен и тражен, те да има сигурну будућност на тржишту рада.


On Monday, November 26, 2018, guests of the Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo /University of Kragujevac/ were representatives of the company "Siemens", led by the CEO, Mr. Udo Eichlinger, supported by a team of the Serbian Chamber of Commerce. The subject of the visit was introduction with the educational and scientific research capacities of the Faculty, with a focus on the railway engineering.
The Faculty, built on the tradition of the Wagon Factory Kraljevo, which once exported freight wagons to five continents, withstood the challenges of the previous period and managed to preserve the curriculum and teachers of railway engineering, and is able immediately to offer the education according to the needs of "Siemens". Moreover, through participation the European Commission scientific programs FP6 and FP7, the Faculty has also developed a strong research base, able to offer research projects of interest to "Siemens". As an example, the researchers of the Faculty presented their ideas about development of "smart" axles for railway vehicles that, equipped with sensors and the accompanying software, can increase the safety of rail traffic.
The guests and hosts concluded that the industrial needs are above the current offer of mechanical engineers. Particularly, the number of around 50 students that graduate each year at the Faculty should be increased by common efforts. In this sense, one of the tasks of strategic cooperation between the industry and the science in this field is an intensive and permanent promotion of the profession of mechanical engineers, which would raise the awareness of the public, especially of the young generation, that the profession is well paid and in demand today, and that it also has a bright future on the market.

ГАЛЕРИЈА

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас