English   Srpski

Поклон компаније Inmold

Пожешка компанија Inmold и Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву су јуче потписали уговор о пословно-техничкој сарадњи у области дуалног образовања и тиме обележили дугогодишњу успешну сарадњу.

Уговор је, у име компаније Inmold, потписао директор компаније Инмолд, господин Горан Јанковић док је у име ФМГ Краљево то учинио декан факултета, проф. др Миле Савковић.

Компанија Inmold је у име потписивања уговора и дугогодишње успешне сарадње, одлучила да у току наредне године, за потребе реализације практичне наставе, поклони нашем факултету машину за бризгање пластике.

Овај поклон ће значајно допринети потпунијем и практичнијем образовању студената ФМГ Краљево у области технологија и алата за прераду пластичних маса.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас