English   Srpski

Одлазни студенти

Понуда за праксу

Студенти факултета имају право да учествују у Еразмус+ програму мобилности у сврху праксе. Право учешћа имају студенти који су завршили прву годину студија. Студенти који су завршили последњу годину студија имају право да учествују у програму од дана дипломирања до 12 месеци. Приоритет имају студенти који нису учествовали у Еразмус+ програму.

Студенти сами проналазе компаније/фирме/институције у којима би желели да обаве праксу. Универзитетску листу потенцијалних институција у којима кандидати могу обавити праксу погледајте ОВДЕ. Предлажемо да проверавате и страницу Erasmus Intern, која је настала као пројекат Еразмус студентске мреже, а на којој се објављују понуде за праксу.

Приликом припреме предлога уговора о пракси студент даје предлог где би реализовао праксу и које су то активности које би желео да реализује током праксе. Приликом попуњавања предлога Уговора потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету.

Подлога за признавање ЕСПБ бодова пре мобилности

Након званичног прихватања од стране институције домаћина (путем писмене потврде о прихватању), а пре потписивања Уговора о учењу у ком се наводе предмети које ће студент слушати и полагати на институцији домаћину током периода размене студенти нашег факултета су у обавези да поднесу Захтев попуњавањем форме и спроведу даљу процедуру сагласно Упутству о реализацији и признавању резултата мобилности на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Документа:

  • Захтев за признавање резултата и периода мобилности пре мобилности;
  • Упутство о реализацији и признавању резултата мобилности на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Академско признавање резултата и периода мобилности

Студент Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву има право да му након повратка са размене матична установа призна резултате које је остварио током мобилности. Након окончања размене, студент је дужан да у року од 30 дана од дана повратка факултетском координатору за мобилност достави све релевантне документе и спроведе предвиђену процедуру.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас