English   Srpski

Јавни позив

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву упућује јавни позив, за пријаву заинтересованих кандидата за потенцијални избор у наставничка и сарадничка звања као и заснивање радног односа на Факултету.

У настојању да ојача наставнички кадар за научну област Грађевинско инжењерство, као и сараднички кадар за научну област Информационе технологије, ФМГ Краљево позива све заинтересоване кандидате, који испуњавају услове за избор у наставничка и сарадничка звања предвиђене одговарајућим правилницима Универзитета у Крагујевцу, да пошаљу своју биографију и списак објављених научних радова на мејл адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кандидати који буду задовољавали критеријуме биће позвани на даљи разговор са руководством Факултета.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас