English   Srpski

Успешно окончан процес акредитације

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву успешно је окончао процес акредитације новог студијског програма Информационе технологије и системи.

Програм је креиран у складу са препорукама америчких професионалних удружења Association for Computing Machinery (ACM) и IEEE Computer Society те је у потпуности усаглашен са њиховим предлогом програма, као и са програмима из образовног простора ЕУ.

Прву генерацију студената новог студијског програма ФМГ Краљево уписује у Првом конкурсном року за упис 2024/2025. године.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас