English   Srpski

Центар и Лабораторија за топлотну технику и заштиту животне средине

Центар за топлотну технику и заштиту животне средине

Лабораторија за топлотну технику и заштиту животне средине

Области истраживања

Центар остварује сарадњу са привредом преко пројектовања, испитивања и мерења,  пружања ревизорских услуга, едукације и судских вештачења из области термоенергетике и заштите животне средине.

Центар за топлотну технику и заштиту животне средине је решењем бој 353-01-00086/2011-03 од 16.05.2011. године овлашћен за мерење емисије.

pdfРешење

pdfСертификат

Пројектовање и извођење

Особље и сарадници центра су оспособљени за извођење и извели су велики број научно - истраживачких, истраживачко - развојних и пројекта за потребе привреде из следећих области:

 • рационализације у потрошњи топлотне енергије;
 • пројектовање постројења за грејање, климатизацију и вентилацију;
 • пројектовање расхладних постројења;
 • пројектовање и извођење кула за хлађење воде;
 • пројектовање система за искоришћење геотермалне енергије;
 • пројектовање и извођење постројења за заштиту животне средине;
 • постројења за заштиту ваздуха;
 • постројења за производњу и пречишћавање вода;
 •  постројења за уклањање и термичко третирање чврстих отпадака.

Испитивања и мерења

Центар поседује овлашћења надлежних министарстава за:

 • контролу процеса сагоревања;
 • мерење емисије полутаната који загађују ваздух;
 • преглед, испитивање топлотних уређаја и машина са издавањем стручних налаза-атеста о примењеним мерама заштите на раду.

pdfАнкета за кориснике услуга

Руководилац Центра и Лабораторије

др Миљан Марашевић, дипл. маш. инж.
E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакт

Адреса:
Доситејева 19, 36000 Краљево, Република Србија

Телефон/факс:
+381 (0)36 383 269, 383 377

Е-маил:

Жиро рачун:
840-1042666-89

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас