English   Srpski

Центар и лабораторија за акустику и техничку дијагностику

Центар за акустику и техничку дијагностику

Лабораторија за акустику и техничку дијагностику

Бавe испитивањем акустичких својстава уређаја и материјала, заштитом урбаних средина од буке и техничком дијагностиком.

lab-aku-1 lab-aku-2

УСЛУГЕ:

 • Мерење, описивање и оцењивање буке према акредитованим методама: SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2;
 • Оцена звучне изолације у зградама и звучне изолације грађевинских елемената од ваздушног звука и звука удара, у складу са серијом стандарда SRPSEN ISO 717;
 • Одређивање нивоа звучне снаге и звучне енергије извора буке на основу звучног притиска према SRPS EN ISO 3746;
 • Одређивање нивоа звучне снаге извора буке на основу интензитета звука применом серије стандарда SRPSEN ISO 9614;
 • Одређивање отпорности струјања ваздуха према валидованој методи SRPS ISO 9053 у циљу одређивања коефицијента звучне апсорпције порозних материјала;
 • Заштита од буке: индустријских извора, саобраћаја, извора у пословно-стамбеним објектима – Израда свих врста пројеката;
 • Мапирање индустријске и саобраћајне буке применом сопственог софтверског решења Bel-Čo;
 • Акустичко зонирање;
 • Израда софтверских решења за подршку предузећима у имплементацији модерних стратегија одржавања;
 • Мерење и вредновање вибрација на ротирајућим и неротирајућим деловима машина према SRPSISO 20816-1;
 • Мерење и анализа енвелопног спектра убрзања;
 • Балансирање у две равни базирано на мерењу вибрација и фазе;
 • Заштита од вибрација;
 • Консалтинг по питању буке и вибрација у оквиру услова за добијање Српског и CE знака усаглашености.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Бранко Радичевић, ванредни професор
E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас