English   Srpski

Упис кандидата који су положили пријемни испит

Кандидати који су положили пријемни испит на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву и стекли услов за упис, могу се уписати у периоду од 3. до 5. јула у термину од 10 до 14 часова, уз подношење следеће документације:

 • оригиналних документа
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе и
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту).
 • два обрасца ШВ-20 (образац можете преузети овде),
 • обрасца индекса (добија се на факултету),
 • две фотографије 3,5 x 4,5 cm
 • потврде о уплаћеној новчаној надокнади за студентске активности, осигурање и индекс
  • Уплата на рачун: 840-1042666-89
  • Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу
  • Сврха: Упис у прву годину 2023/2024.
  • Износ: 3.500,00 динара

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 60.000,00 динара.

Школарина за стране студенте износи 1.500 €.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас