English   Srpski

Упис за кандидате са других факултета

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву позива матуранте који су положили пријемни испит на неком од техничких факултета у Р. Србији, да искористе прилику и јаве се за упис на преостала буџетска места на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Кандидати се могу уписати на један од четири студијска програма: Машинско инжењерство, Грађевинско инжењерство, Инжењерство заштите на раду или Информационе технологије и системи, уз подношење следеће документације: 

 • оригиналних документа
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе и
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту.
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се на факултету),
 • обрасца индекса (добија се на факултету),
 • две фотографије 3,5 x 4,5 cm
 • потврде о уплаћеној новчаној надокнади за пријаву на Конкурс
  • Уплата на рачун: 840-1042666-89
  • Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево
  • Сврха: Накнада за пријаву на Конкурс
  • Износ: 3.500,00 динара

upis uplatnica prijemni 1

 • потврде о уплаћеној новчаној надокнади за студентске активности, осигурање и индекс
  • Уплата на рачун: 840-1042666-89
  • Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево
  • Сврха: Упис у прву годину 2024/2025.
  • Износ: 3.500,00 динара

uplatnica.jpeg

 • потврде о оствареном броју поена на пријемном испиту (потврду је могуће доставити и накнадно, након завршетка уписа).

КОНКУРС ЋЕ БИТИ ОТВОРЕН У ПЕРИОДУ ОД 1. ДО 5.7.2024. ГОДИНЕ.

За више информација можете нас контактирати и путем:

 • телефона: 064/893-8838, 064/40-80-905;
 • е-поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас