English   Srpski

УПИС ЗА КАНДИДАТЕ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву позива матуранте који су положили пријемни испит на неком од техничких факултета у Р. Србији, да искористе прилику и јаве се за упис на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Кандидати се могу уписати на један од три студијска програма: машинско инжењерство, грађевинско инжењерство или инжењерство заштите на раду, уз подношење следеће документације: 

 • оригиналних документа
  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства за сва четири разреда завршене средње школе и
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту.
 • два обрасца ШВ-20 (добијају се на факултету),
 • обрасца индекса (добија се на факултету),
 • две фотографије 3,5 x 4,5 cm
 • потврде о уплаћеној новчаној надокнади за студентске активности, осигурање и индекс
  • Уплата на рачун: 840-1042666-89
  • Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу
  • Сврха: Упис у прву годину 2022/2023.
  • Износ: 3.500,00 динара
 • потврде о оствареном броју поена на пријемном испиту.

Конкурс ће бити отворен у периоду од 4. до 8.7.2022. године.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас