English   Srpski

Прелиминарне ранг листе за други конкурсни рок

Прелиминарне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на један од три студијска програма на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, у другом конкурсном року.

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас