English   Srpski

Упис за кандидате са других факултета

Рок за предају докумената студената, који прелазе с других факултета на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, је 15. септембар 2022. године.

Кандидати који желе да поднесу захтев за прелазак и признавање испита, треба да поднесу Студентској служби ФМГ Краљево молбу за прелазак на факултет и уверење о положеним испитима током претходног школовања.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас