English   Srpski

Коначне ранг листе - продужени конкурсни рок

Коначне ранг листе кандидата који су у продуженом конкурсном року полагали пријемни испит за упис на један од три студијска програма на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Коначна ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Коначна ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Коначна ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас