English   Srpski

Коначне ранг листе за други конкурсни рок

Коначне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на један од три студијска програма на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, у другом конкурсном року.

Коначна ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Коначна ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Коначна ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас