English   Srpski

Folder Архива

Select Toggle Title
pdf Правилник о избору у истраживачка, научна и стручна звања
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama prvog stepena
pdf Pravilnik o pravilima studiranja na studijama drugog stepena
pdf Правила о дисциплини и понашању запослених
pdf Правилник о спровођењу активности у Иновационом центру за информатичке технологије
pdf Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
pdf Pravilnik o uslovima i načinu polaganja ispita i ocenjivanju
pdf Pravilnik o upisu studenata
pdf Pravilnik o naučno-istraživačkoj delatnosti
pdf Pravilnik za postupak sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika
pdf Правилник о полагању завршног испита на основним и дипломским академским студијама
pdf Pravilnik o završetku studija i sticanju zvanja u skladu sa odredbama zakona o visokom obrazovanju
pdf Pravilnik o doktorskim akademskim studijama
pdf Правилник о организацији буџетског рачуноводства
pdf Pravinik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
pdf Pravilnik o metodologiji rangiranja studenata pri upisu godine studija, izboru modula i izbornih predmeta na OAS

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас