English   Srpski

Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката младих истраживача

На основу члана 14. Правилника о поступку избора и финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу дана 14.06.2024. године објављује Јавни позив за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу.

Назив програма: Програм за научноистраживачке односно уметничке пројекте младих истраживача и уметника који се финансирају из средстава Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: Програм).

Циљеви Програма: Укључивање младих истраживача и уметника у научноистраживачки односно уметнички рад; јачање професионалних капацитета младих истраживача и уметника; оспособљавање младих доктора наука односно уметности за руковођење пројектима; оспособљавање младих истраживача за конкурисање за друге истраживачке и развојне пројекте на националном и међународном нивоу; јачање сарадње међе чланицама Универзитета; креирање нових пројектних тимова; подршка научноистраживачком и уметничком раду који ће позитивно утицати на друштво и привреду.

Програм подржава истраживања у свим научним и уметничким областима.

Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава младим истраживачима и уметницима да дефинишу сопствене програме истраживања и оформе тимове.

Трајање Пројеката: до једне године (12 месеци).

Учесници: Програм је намењен пројектима младих истраживача и уметника, у раној фази каријере.

Број учесника на једном пројекту је најмање три, а највише пет. Услови које учесници пројекта морају задовољити дефинисани су члановима 2. и 4. Правилника о поступку избора и финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу.

Буџет: Укупан буџет за финансирање пројеката у оквиру овог јавног позива је 600.000,00 динара.

Највећи буџет појединачног пројекта је 120.000,00 динара.

Прихватљиве категорије трошкова за финансирање: Категорије трошкова које су подобне за финансирање у оквиру Програма дефинисане су чланом 8. Правилника о поступку избора и финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу.

Критеријуми:

По овом јавном позиву биће финансиран по један најбоље оцењен пројекат из следећих научних, односно уметничких поља:

 1. Природно-математичке науке;
 2. Друштвено-хуманистичке науке;
 3. Медицинске науке;
 4. Техничко-технолошке науке;
 5. Уметност.

Да би предлог пројекта био финансиран исти мора бити најбоље рангиран на ранг листи за поље у коме је пријављен.

Предлог пројекта који не оствари најмање 60 бодова неће бити финансиран без обзира на место на ранг листи.

Ако из одређеног научног, односно уметничког поља не буде поднет предлог пројекта или ниједан од предлога пројекта у оквиру научног, односно уметничког поља не оствари најмање 60 бодова, формираће се посебна ранг листа свих предлога пројеката којима није одобрено финансирање и финансирање ће бити одобрено предлогу пројекта који је најбоље оцењен.

Критеријуми за евалуацију су прописани чланом 20. Правилника о поступку избора и финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу.

Поступак евалуације је прописан члановима 18, 19, 20, 21. и 22. Правилника о поступку избора и финансирања научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу.

Начин и рок подношења: Пријаве пројеката по овом Јавном позиву (у даљем тексту: пријава) подносе се искључиво у електронској форми, закључно са 30.08.2024. године на мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Списак потребне документације:

 • Пријава пројекта која се подноси се на обрасцу који је објављен уз овај позив, на српском и енглеском језику;
 • Очитана лична карта за руководиоца пројекта и учеснике на пројекту;
 • Биографија и библиографија за руководиоца и учеснике на пројекту;
 • Копија уговора о раду и одлуке о избору у наставно или научноистраживачко звање за руководиоца и учеснике на пројекту који су у радном односу;
 • Копија дипломе доктора наука за руководиоца научноистраживачког пројекта;
 • Потврда о статусу студента докторских академских студија за студенте докторских академских студија;
 • Потврда о статусу студента мастер академских студија за студенте мастер академских студија.

Очекивано трајање поступка евалуације предложених пројеката:

Евалуацију предлога пројеката вршиће Комисија за евалуацију у року од 15 дана од дана завршетка Јавног позива.

Kоначна ранг листа пројеката чије ће финансирање по програму бити одобрено биће објављена до 27.09.2024. године.

Контакт за питања: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Документи:

Образац за пријаву пројекта

Project Application Form

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас