Folder Статут ФМГ Краљево

Documents

Select Toggle Title
pdf Статут ФМГ Краљево
pdf Одлука о изменама и допунама Статута - 4. 11. 2020.
pdf Одлука о изменама и допунама Статута - 5. 6. 2020.

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас