English   Srpski

Folder Конкурси за избор наставника и сарадника

Folder Архива

Documents

Select Toggle Title Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Пријава кандидата од 28.9. до 13.10.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Пријава кандидата од 28.9. до 13.10.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област ГЕОМЕХАНИКА И САОБРАЋАЈНИЦЕ. Пријава кандидата од 21.9. до 29.9.2022. године Download
pdf Конкурс за избор једног наставника у звање редовног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Пријава кандидата од 14.9. до 29.9.2022. године. Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас