English   Srpski

Folder Наставници

Folder Архива

Documents

Select Toggle Title Download
pdf Наставник у звању доцента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужа научна област ЕНЕРГЕТИКА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. Датум објављивања: 22.11.2022. године. Download
pdf Наставник у звању доцента за научну област ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужа научна област ХИДРОТЕХНИКА. Датум објављивања: 15.11.2022. године. Download
pdf Наставник у звању редовног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужа научна област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Датум објављивања: 7.11.2022. године. Download
pdf Наставник у звању ванредног професора за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ужа научна област АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ И ФЛУИДНА ТЕХНИКА. Датум објављивања: 7.11.2022. године. Download

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас