English   Srpski

Центар и Лабораторија за железничко машинство и испитивање конструкција

Центар за железничко машинство и испитивање конструкција

Лабораторија за железничко машинство и испитивање конструкција

Центар и Лабораторија представљају научно-истраживачке целине у оквиру Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу. Поседују дугогодишње искуство у едукативном процесу, научно-истраживачком раду, као и решавању конкретних проблема за потребе привредних субјеката из области производње, експлоатације, прорачуна и испитивања железничких возила и машинских конструкција.

Centar za železnička vozila

Делатност:

 • Статичка испитивања железничких возила;
 • Испитивања торзионе крутости железничких возила;
 • Испитивања кочнице железничких возила у месту;
 • Испитивања кочнице железничких возила у вожњи;
 • Динамичка испитивања железничких возила на судар;
 • Динамичка испитивања железничких возила у вожњи;
 • Испитивање елемената огибљења железничких возила на замор;
 • Статичка испитивања машинских конструкција;
 • Динамичка испитивања машинских конструкција;
 • Саветодавне услуге из области железничког машинства и испитивања конструкција;
 • Обуку у области железничког машинства и испитивања конструкција;
 • Развој производа у области железничког машинства и испитивања конструкција.

Ресурси:

 • Лабораторија за испитивање машинских конструкција;
 • Савремена мерна опрема за експериментална испитивања железничких возила, машинских конструкција и опреме;
 • Савремени софтверски пакети за 3Д моделирање и прорачун конструкција применом МКЕ.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Драган Петровић, редовни професор
Тел.: +381 (0)36 383-377
Моб. тел.: +381(0)64 89-38-825
Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Лабораторија за испитивање машинских конструкција

др Милан Бижић, ванредни професор
Тел.: +381 (0)36 383-377
Моб. тел.: +381 (0)64 29-44-802
Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Референце

Пројекти

На страници

Публикације

На страници

 

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us