English   Srpski

Техничка решења

Током реализације националних и међународиних пројеката, као и пројеката за потребе привреде, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву остварена су следећа техничка решења:


 1. др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, др Анђела Лазаревић, Ненад Стојић, Милош Николић
  Истосмерни реактор са системом за предгревање ваздуха за гасификацију   PDF
 2. др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, Милан Марјановић
  Хоризонтално ложиште на дрвни пелет и сечку за термичке снаге од 10 до 35 kW   PDF
 3. др Раде Карамарковић, др Владан Карамарковић, др Миљан Марашевић, Ненад Стојић, Милош Николић, Ђорђе Новчић
  Ложиште са системом за самочишћење стакла пелет камина biolux 20 PDF
 4. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, Aleksandra Petrović, Slobodan Todosijević
  Reverberaciona komora  PDF
 5. Zlatan Šoškić, Zoran Petrović, Branko Radičević i Nebojša Bogojević
  Softver za proračun lokalnih mapa buke  PDF
 6. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić
  Zvučna zaštita od industrijskih postrojenja u fabrici iverice u Ivanjici  PDF
 7. Zoran Petrović, Branko Radičević, Nebojša Bogojević i Jelena Tomić
  Baza podataka o izvorima buke u urbanoj sredini  PDF
 8. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov
  Akustičko zoniranje teritorije grada Niša   PDF
 9. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov
  NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja u urbanim sredinama   PDF
 10. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић
  Зглобна веза за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера  PDF
 11. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић
  Лабораторијско постројење зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера (M83), 2015  PDF
 12. Миодраг Арсић, Миле Савковић, Вукић Лазић, Душан Арсић, Ивана Ивановић, Срђан Тадић
  Репаратура наваривањем оштећеног бата ковачког чекића Хута Зyгмунт МПМ 5000
 13. Милош Томић, Слободан Петричевић, Марко Барјактаровић, Милан Бижић
  Оптоелектронски систем за мерење латералних помераја између одбојника испитиваног и пратећих вагона
 14. Милош Томић, Милан Бижић, Слободан Петричевић
  Мерни осовински склоп за тестирање теретних вагона са гледишта динамичког понашања и безбедности
 15. Милош Томић, Милан Бижић, Зоран Ђиновић, Слободан Петричевић, Драган Петровић
  Платформа за испитивање и калибрацију инструментализованих осовинских склопова железничких возила

   

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us