English   Srpski

Пројекти сарадње са привредом

 Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је реализовао огроман број истраживачко-развојних и стручних пројеката за потребе привреде. Неки од пројеката који су реализовани у протеклом периоду су:

  1. Заштита од буке окружења рудника Јарандо PDF
  2. Прототип модуларног решења челичне монтажне спратне гараже PDF
  3. Нова метода за осигурање машине и њене заштите при превртању - ROPS (Roll Over Protective Structures) PDF
  4. Експериментално постројење за утврђивање оптималног начина управљања пумпним агрегатима за водоснабдевање PDF

Пројекти Фонда за иновациону делатност Републике Србије

Факултет спада у оне научноистраживачке институције у земљи чије су стручне услуге мала и средња предузећа највише тражила у оквиру позива Фонда за иновациону делатност који се односе програм иновационих ваучера. У протеклом периоду, реализовани су следећи пројекти:


Назив пројекта: Пројекат Eddy current сепаратора за издвајање немагнетних (обојених) метала из комуналног отпада
Корисник пројекта: BANKPRO d.o.o., Београд
Година реализације: 2018.


Назив пројекта: Израда пројекта универзалног модула носеће конструкције металне спратне гараже
Корисник пројекта: METALPRESS SISTEM d.o.o., Краљево
Година реализације: 2018.


Назив пројекта: Мерење изолације од звука удара за EPSilent плоче
Корисник пројекта: Фабрика изолационих материјала и амбалаже д.о.о., Мионица
Година реализације: 2018.


Назив пројекта: Развој иновативне модуларне ергономске женске обуће
Корисник пројекта: Glass Slipper d.o.o., Београд
Година реализације: 2018.


Назив пројекта: Управљање топлотном пумпом
Корисник пројекта: SM Inženjering d.o.o., Београд
Година реализације: 2018.


Назив пројекта: Пројекат конструкције специјалног возила за транспорт тешких грађевинских и других радних машина
Корисник пројекта: HEVMAN d.o.o., Београд
Година реализације: 2019.


Назив пројекта: Развој алата са конформалним каналима за хлађење
Корисник пројекта: INMOLD plast d.о.о., Пожега
Година реализације: 2019.


Назив пројекта: Пројектовање утичних спојница за електромоторне возове
Корисник пројекта: Tehnoliv Komerc d.o.o.
Година реализације: 2019.


Назив пројекта: Пројекат специјалног хидрауличког подизача велике носивости и променљивог дохвата
Корисник пројекта: AM Hidraulik d.o.o.
Година реализације: 2019.


Назив пројекта: Развој алата за авио индустрију
Корисник пројекта: Konelek d.o.o.
Година реализације: 2019.


Назив пројекта: Управљање мешним вентилима бафера топлотне пумпе
Корисник пројекта: „СМ Инжењеринг“ Београд
Година реализације: 2019.


Назив пројекта: Пројекат контејнера за топљење снега радне запремине 5m3
Корисник пројекта: TREFOIL INŽENJERING DOO, Београд
Година реализације: 2020.


Назив пројекта: Реконструкција таложника ради унапређења рада мале хидроелектране
Корисник пројекта: Енерго РАС д.о.о. Краљево
Година реализације: 2020.


Назив пројекта: Алати за бризгање танкозидне амбалаже са оптимизованим каналима за хлађење
Корисник пројекта: INMOLD plast d.о.о., Пожега
Година реализације: 2020.


Назив пројекта: Развој нових EEG слушалица Smartphones S3
Корисник пројекта: mBrainTrain d.o.o., Београд
Година реализације: 2020.


Назив пројекта: Ena Ona True Fit kit - kutija za otisak stopala na visokim potpeticama
Корисник пројекта: Glass Slipper d.o.o., Београд
Година реализације: 2020.


Назив пројекта: Мерење звучне изолације врата и прозора у теренским условима у циљу развоја нових производа
Корисник пројекта: Giugia d.o.o. Краљево
Година реализације: 2021.


 

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us