English   Srpski

Центар и Лабораторија за производне технологије

Центар за производне технологије

Лабораторија за производне технологије

Центар и Лабораторија се баве пројектовањем технолошких процеса обраде, алата и машина алатки.

lab-pt-2 lab-pt-1

 

УСЛУГЕ:

  • Пројектовање производа и технологија на CA платформи;
  • Пројектовање технолошких процеса обраде;
  • Обука из ручног и CAM програмирања нумерички управљаних машина алатки;
  • Пројектовање алата за прераду полимера;
  • Пројектовање алата за обраду резањем;
  • Пројектовање алата за обраду деформисањем;
  • Пројектовање машина алатки;
  • Развој система за аутоматско пројектовање производа.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Александра Петровић, доцент
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us