English   Srpski

Центар и Лабораторија за спајање и испитивање материјала

Центар за спајање и испитивање материјала нуди све врсте механичких испитивања материјала, испитивање без разарања, заваривање и репарацију специјалних заварених конструкција које се не раде у индустријским условима (специјални материјали, разнородни материјали, репарација прслина и ревитализација оштећених машинских конструкција)

cesim 1    cesim 3

Aктивности:

  • Услуге обуке за међународног инжењера заваривања и обуке заваривача за гасни и МИГ/МАГ поступак;
  • Атестирање заварених конструкција и квалификација технологије заваривања, испитивање материјала и заварених конструкција;
  • Пројектовање технологије заваривања и пројектовање заварених конструкција;
  • Вођење послова надзора (гасоводи, топловоди, цевоводи);
  • Испитивање заварљивости материјала.

Резултати

  • Обуке заваривача за гасни и МИГ/МАГ поступак.

Опрема

  1. Опрема за гасни поступак заваривања;
  2. Софтвери за симулације тачкастог електротпорног и МИГ/МАГ поступка заваривања.

Контакт

др Мишо Бјелић, доцент

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Доситејева 19, 36000 Краљево, Србија

E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Телефон: 036/383-269

cesim 5                     cesim 4

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us