English   Srpski

Центар и лабораторија за акустику и техничку дијагностику

Центар за акустику и техничку дијагностику

Лабораторија за акустику и техничку дијагностику

Бавe испитивањем акустичких својстава уређаја и материјала, заштитом урбаних средина од буке и техничком дијагностиком.

lab-aku-1 lab-aku-2

УСЛУГЕ:

 • Мерење, описивање и оцењивање буке према акредитованим методама: SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2;
 • Оцена звучне изолације у зградама и звучне изолације грађевинских елемената од ваздушног звука и звука удара, у складу са серијом стандарда SRPSEN ISO 717;
 • Одређивање нивоа звучне снаге и звучне енергије извора буке на основу звучног притиска према SRPS EN ISO 3746;
 • Одређивање нивоа звучне снаге извора буке на основу интензитета звука применом серије стандарда SRPSEN ISO 9614;
 • Одређивање отпорности струјања ваздуха према валидованој методи SRPS ISO 9053 у циљу одређивања коефицијента звучне апсорпције порозних материјала;
 • Заштита од буке: индустријских извора, саобраћаја, извора у пословно-стамбеним објектима – Израда свих врста пројеката;
 • Мапирање индустријске и саобраћајне буке применом сопственог софтверског решења Bel-Čo;
 • Акустичко зонирање;
 • Израда софтверских решења за подршку предузећима у имплементацији модерних стратегија одржавања;
 • Мерење и вредновање вибрација на ротирајућим и неротирајућим деловима машина према SRPSISO 20816-1;
 • Мерење и анализа енвелопног спектра убрзања;
 • Балансирање у две равни базирано на мерењу вибрација и фазе;
 • Заштита од вибрација;
 • Консалтинг по питању буке и вибрација у оквиру услова за добијање Српског и CE знака усаглашености.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Бранко Радичевић, доцент
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print

FMGKV

Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo

Dositejeva 19
36000 Kraljevo
Republic of Serbia

+381 (0)36 383 269

Follow us