English   Srpski

Folder Пратећи документи

Documents

Select Toggle Title
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку пријаве докторске дисертације
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку оцене и одбране докторске дисертације
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор у звање наставника
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор у стручно, истраживачко односно научно звање
document Изјава о одсуству сукоба интереса са кандидатом у поступку за избор у звање сарадника
document Zvanični memorandum fakulteta
default Zvanični logo Fakulteta
default Zvanični logo Univerziteta u Kragujevcu
document Šablon za prezentaciju u PowerPoint-u
Image Zvanični logo Fakulteta

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас