English   Srpski

Folder Конкурси за избор наставника и сарадника

Categories

Folder Архива

Documents

Select Toggle Title
pdf Конкурс за избор два сарадника у звање асистента за научну област МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ за ужу научну област МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА СА ПРИМЕНАМА. Пријава кандидата од 9.11. до 17.11.2022. године
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за ужу научну област МЕХАНИЗАЦИЈА И НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. Пријава кандидата од 9.11. до 17.11.2022. године
pdf Конкурс за избор једног сарадника у звање асистента за научну област ФИЗИЧКЕ НАУКЕ ужу научну област ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА. Пријава кандидата од 9.11. до 17.11.2022. године

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас