English   Srpski

Folder Дозвола за рад и уверења о акредитацији

Documents

Select Toggle Title
pdf Решење о допуни и измени дозволе за рад - 2021. година
pdf Решење о допуни дозволе за рад 2020
pdf Решење о допуни дозволе за рад 2015
pdf Дозвола за рад 2013
pdf Дозвола за рад 2010
pdf Уверење о акредитацији установе
pdf Уверење о акредитацији Основних академских студија - Машинско инжењерство
pdf Уверење о акредитацији Мастер академских студија - Машинско инжењерство
pdf Уверење о акредитацији Докторских академских студија - Машинско инжењерство
pdf Уверење о акредитацији Основних академских студија - Грађевинско инжењерство
pdf Уверење о акредитацији Основних академских студија - Инжењерство заштите на раду
pdf Уверење о акредитацији НИО 2020

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас