Прелиминарне ранг листе за други конкурсни рок

Прелиминарне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на један од три студијска програма на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, у другом конкурсном року.

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Прелиминарна ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Print