English   Srpski

Рок за подношење захтева

Бивши студенти Факултета за машинство и грађевинараство у Краљеву којим је престао статус студента, а желе да упишу школску годину, треба да поднесу захтеве за поновно стицање статуса студента у школској 2023/2024. години, најкасније до 15. септембра 2023. године.

Заинтересовани кандидати подносе Студентској служби Факултета молбу за поновно стицање статуса студента.

Поновно стицање статуса студента подразумева уплату од 5.000 динара на име поновног стицања статуса, 3.500 динара на име уписа и 1.000 динара по признатом испиту.

 

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас