Поновно стицање статуса студента

Бивши студенти Факултета за машинство и грађевинараство у Краљеву којим је престао статус студента, а желе да упишу школску годину, треба да поднесу захтеве за поновно стицање статуса студента у школској 2022/2023. години, најкасније до 15. септембра 2022. године.

Заинтересовани кандидати подносе Студентској служби Факултета молбу за поновно стицање статуса студента.

Поновно стицање статуса студента подразумева уплату од 5.000 динара на име поновног стицања статуса, 3.500 динара на име уписа и 1.000 динара по признатом испиту.

 

Print