English   Srpski

Престанак статуса студента

Студенти којима је истекао троструки број година од уписа факултета морају да заврше студије до краја ове школске године, или ће им, у супротном, престати статус студента.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас