English   Srpski

Обука за пилоте једрилица

Управни одбор Удружења пилота ''ТИГРОВИ'' током пролећа 2022. године припремио је за реализацију пројекат под називом ''ПРИДРУЖИ СЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ 2022'' и уз помоћ Министарства одбране Републике Србије реализоваће овај пројекат.

Замисао пројекта је да се, током августа и септембра 2022. године студентима факултета у Краљеву, Крагујевцу и Чачку представи пројекат, формирају листе заинтересованих кандидата, изврши селекција кандидата, реализују лекарски прегледи за 4-7 кандидата и организује теоријска и практична обука за пилоте једрилица.

Обука би се реализовала у сарадњи са Аеро клубом који буде испунио услове у погледу једрилица, авиона, ваздухопловног особља и одобрења надлежних ваздухопловних власти за спровођење ваздухопловне обуке овог типа.

Циљ пројекта је да се у наредним годинама постигне већи број квалитетних кандидата који ће конурисати на Курс за резевне официре рода авијације.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити до 10.08.2022. године путем е-поруке на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или позивом на телефон +381 66 241541.

Услови које треба да испуне кандидати су:

  1. Да су редовни студенти факултета у Краљеву, Крагујевцу и Чачку;
  2. Да су физички спремни (предвиђена провера физичке способности);
  3. Да су здравствено способни за пилоте једрилица (утврђују лекари са листе овашћених лекара Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије);

Од свих пријављених кандидата формираће се ранг листа а за 4-7 кандидата биће организовани лекарски прегледи. Трошкове обуке и лекарских прегледа сноси Удружење пилота ''ТИГРОВИ'' а трошкове превоза до аеродрома и исхране у току обуке сносиће кандидати који буду одабрани.

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас