English   Srpski

Јавни наградни конкурс "Петар Дамјановић"

PD - Logo

Јавни наградни конкурс “Петар Дамјановић“ и ове године биће у организацији компаније ОСА рачунарски инжењеринг доо. Награда „Петар Дамјановић“ додељује се за најбоље радове из области пројектовања конструкција и техничке документације за машине, уређаје и транспортне средства урађене програмом АУТОДЕСК Инвентор Профессионал 2014. Награда је први пут додељена 2007. године, а њено уручивањепостало је традиција која подстиче рад стручњака из ове области. Награда носи име по Петру Дамјановићу, једном од оснивача фирме ОСА Рачунарски инжењеринг доо - човеку који је значајно допринео развоју сарадње машинства и информатике у нашој земљи и иностранству.

Циљ наградног конкурса “Петар Дамјановић” је промоција јединствене повезаности креативног и продуктивног у програму Аутодеск Инвентор Профессионал 2014 која омогућава припрему конкурентног производа за пласман на тржиште у најкраћем могућем року. Право учешћа на конкурсу имају студенти факултета или виших школа уз могућност коришћења и триал верзије софтвера Аутодеск Инвентор Профессионал 2014. Награде за победнике износе 1000€ за прво место, 500€ за друго освојено место, док је 300€ намењено трећепласираном. Рок за пријављивање за учешће на конкурсу је 1.октобар, а за предају самих радова 31. октобар 2013.

Основни услови које пријављени рад треба да испуни су да представља склоп машине, уређаја или носеће конструкције од најмање 20 различитих, пројектованих делова повезаних са стандардним компонентама или без њих. Уколико није испуњен наведени услов прихватиће се и пројекти дизајна (обликовања) који унапређују функционално коришћење конструкције, машине или уређаја. Рад такође треба да представља склоп машине, уређаја или носеће конструкције који има реалну употребну вредност (својом функцијом представља коначно решење или је у помоћној функцији познатог решења).

Print

FMGKV

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

Доситејева 19, 36000 Краљево
Република Србија

+381 (0)36 383 269

Пратите нас